Začnu citátem Dr. Lawrence LeShana, autora knihy Alternate Realities (Šamanismus I,Cadpress): „ Naše svoboda je daleko větší, než jsme pochopili. Můžeme se naučit přesouvat se z reality do reality, vybírat si takovou, která je v dané chvíli nejvhodnější pro naše potřeby a účely, a užít si svůj nový přístup.... k nasycení naší bytosti, k lásce, k pěstování a růstu nás samých i navzájem, k tomu, abychom byli doma v našich světech, a k tomu, abychom pomohli zachránit sebe a naši planetu.“ Šamanismus tu byl už před více než 20 či 30 tisíci lety. Dokonce jsou snad doloženy nálezy prokazující šamanismus i ve střední Evropě. Když přihlédneme k tomu, že jsme potomky těchto národů, zdá se, že máme šamanské předky všichni. O čem byl šamanismus? O přežití, proto se zabýval nejen léčbou lidí, ale také udržováním rovnováhy s prostředím, s přírodou kolem, se silami, které existují a jsou citelné pro všechno živé, i když je nemůže člověk uchopit do svých rukou a podrobit zkoumání pod mikroskopem. Jsou tak jsoucí, že bylo nutno je vypozorovat a komunikovat s nimi, aby se životu zadařilo.Bylo nutno komunikovat i se zvířaty a rostlinami, se stromy, se živly. Vše kolem sebe považovali lidé za živé a tak se k tomu chovali, sebe pak měli za součást toho všeho. Poznali, že nic není odděleno. Postupně se vytvářely rituály, které byly nabity silou a respektem, protože zkušenost je potvrdila jako fungující. Zajímavé také je, že ačkoliv vzdálenosti mezi jednotlivými kmenovými kulturami byly obrovské a nemohly se nikdy setkat, metody i rituály jsou podobné. Kdo je to šaman? Člověk překračující hranice tzv. možného, komunikující s bytostmi a silami, se kterými se běžný člověk nemůže setkat, protože je nehledá, protože se nevydává za poznáváním Neznámého. Přestupuje z běžného stavu vědomí do změněného stavu vědomí (u Carlose Castanedy je to nazváno jako  běžná a ne běžná realita). V tomto změněném stavu vědomí vstupuje do neviditelných světů a hledá tam rady a odpovědi na otázky, které se často doslova dotýkají života a smrti. Nepodniká šamanské cesty pro svou zábavu nebo pro senzaci. Hledá tam metody léčby, jak obnovit narušenou dynamiku rovnováhy, učí se  jak je možné využít síly rostlin nebo jiného živoucího, aby to bylo pro život praktické a užitečné. Není to žádný úlet, vzdálení se od Země a života na něm. Šamanismus byl vždy velmi praktický a musel být funkční, pro jednotlivce i pro celou komunitu. Jak se děje přeměna stavu vědomí? U některých kultur je obvyklé používání rostlin, téměř v každé komunitě však je to zvuk, především bubnu. Moderní terminologií – mění se vibrace mozku, zpomalují, a člověk začíná vnímat ve stavu hlubšího či hlubokého klidu to, co běžným vědomím nevnímá. Je příliš zaneprázdněn myšlenkami, myslí. Pokud praktikuje seriózně a dlouhodobě, může přecházet mezi oběma stavy přirozeně. Co je zajímavé, je fakt, že se tento stav liší od hypnózy, regrese nebo podobně, kdy o sobě jedinec příliš neví a především nemůže ovládat sám sebe. Šaman, který je na šamanské cestě, je zároveň tady i tam. Jeho racionální část mu umožńuje být přítomný v obou realitách, zároveň se dozvídat a zároveň vnímat, co se děje kolem něj, když bubnuje a je na cestě. Jen díky ústnímu předávání ověřené moudrosti se šamanismus neztratil v pohrdání moderní doby ani se nepodařilo ho zničit žádným režimům. Je pružný, nepodléhá žádné politice ani náboženství, které by přikazovaly a určovaly pravidla fungování. Jeho verifikací jsou výsledky prověřené tisíciletími.